news

oska

MashRome Film Festival 2013 上映

MashRome Film Festival 2013 (Rome, Italy)
OFFICIAL SELECTION
INSTALLATION

abbau – Masahiro Ohsuka (Japan, 2012, 5’03”)
http://www.mashrome.org/abbau-2

[13.05.03]

 

» NEWS LIST